Publicaties

Are Teosinte and Feral Maize present in the Netherlands?

Onderzoeksrapporten | 20.12.2018 | CGM 2018-06

De COGEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van teosinte en maïsplanten buiten de akkers in Nederland. Informatie over de aanwezigheid van maïs en diens kruisbare wilde verwanten is van belang voor de milieurisicoanalyse van genetisch gemodificeerde (gg-) maïsplanten bij import of (eventuele toekomstige) teelt in Nederland. Tijdens dit onderzoek is geen teosinte aangetroffen op akkers en in de natuur in Nederland en daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat maïs zich kan handhaven buiten de akkers. Om eventuele veranderingen in deze situatie tijdig op te merken, worden in het rapport aanbevelingen gedaan over het monitoren van maïs buiten de akkers en de aanwezigheid van teosinte in Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert de COGEM dat er vooralsnog geen redenen zijn om haar milieurisicoanalyse bij een vergunningaanvraag voor teelt of import van gg-maïs aan te passen. Met het oog op de aanwezigheid van teosinte als onkruid in Frankrijk en Spanje en meldingen van verwilderende maïs in centraal Europa, signaleert de COGEM dat het zinvol kan zijn om een soortgelijk onderzoek naar de aanwezigheid van teosinte, maïs-teosinte hybriden en maïs buiten de akkers over enkele jaren te herhalen.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie