Publicaties

Import en verwerking van gg-maïs MON89034x1507xMIR162xNK603xDAS-40278-9

Adviezen | 20.12.2018 | 181220-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïs MON89034x1507xMIR162x NK603xDAS-40278-9 en alle subcombinaties daarvan. In deze gg-maïs komen de genen cp4 epsps, pat en aad-1 tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor bepaalde herbiciden. Ook komen de genen cry1A.105, cry2Ab2, cry1F en vip3Aa20 tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen. De kruisingslijn bevat ook een pmi gen. Dit gen wordt gebruikt als hulpmiddel bij het maken van gg-planten.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs, teosinte niet in Nederland voor in maïsvelden of in de natuur. waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van MON89034x1507xMIR162xNK603xDAS-40278-9 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïs zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïs MON89034x1507xMIR162xNK603xDAS-40278-9, en subcombinaties hiervan, verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie