Publicaties

Import en verwerking van gg-mais MON87427xMON89034x1507xMON87411x59122xDAS-40278-9

Adviezen | 06.08.2018 | CGM/180806-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïs MON87427xMON89034x 1507xMON87411x59122xDAS-40278-9 en alle subcombinaties daarvan. In deze gg-maïs komen de genen cp4 epsps, pat en aad-1 tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor bepaalde herbiciden. Ook komen de genen cry1A.105, cry2Ab2, cry34Ab1, cry35Ab1, cry1F, cry3Bb1 en dsRNA DvSnf7 tot expressie, waardoor de plant resistent is tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinder- en keverachtigen.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De COGEM merkt op dat de moleculaire karakterisering van MON87427xMON89034x 1507xMON87411x59122xDAS-40278-9 onvolledig is. De bioinformatische analyses zijn niet uitgevoerd met de meest recente sequentie informatie. De COGEM is van oordeel dat herziene gegevens door de aanvrager overlegd moeten worden, teneinde een volledige analyse van de risico’s voor mens en milieu te kunnen uitvoeren.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie