Publicaties

Hernieuwing vergunning voor import en verwerking van de gg-maïslijn 59122

Adviezen | 29.11.2016 | CGM/161129-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn 59122. De eerdere vergunning is in 2007 voor een periode van 10 jaar afgegeven. De COGEM heeft in 2005 positief geadviseerd over de import en verwerking van gg-maïslijn 59122.
Deze maïslijn brengt de genen cry34Ab1, cry35Ab1 en pat tot expressie, waardoor de plant beschermd is tegen vraat door bepaalde keverachtigen, en tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer geactualiseerde bioinformatische analyses, nieuwe sequentiegegevens, een recente literatuurreview en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2008 is uitgevoerd.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast worden planten uit gemorst maïszaad (ook wel opslagplanten genoemd) hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
Uit de geactualiseerde moleculaire karakterisering, bioinformatische analyses, literatuurstudie en de monitoringsrapporten zijn geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren gekomen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-maïs 59122 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie