Publicaties

Cultivation of genetically modified maize 1507 x 59122

Adviezen | 20.11.2007 | 071119-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor de teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn 1507×59122. Deze maïslijn bezit twee kopieën van het pat gen, waardoor de plant tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. Daarnaast bevat de maïslijn het cry34Ab1, cry35Ab1 en cry1F gen, waardoor de plant resistent is tegen bepaalde kevers en vlinderachtigen.
Eerder dit jaar heeft de COGEM geadviseerd over de teelt van de maïslijnen 59122 en 9122xNK603x1507. In beide gevallen was de COGEM van mening dat de gegevens betreffende eventuele effecten op niet-doelwitorganismen onvoldoende waren. Zowel de laboratoriumexperimenten als de gegevens van de veldexperimenten waren onvoldoende van kwaliteit om een volledige risico-analyse te kunnen uitvoeren. Aangezien deze aanvraag geen nieuwe gegevens bevat ten opzichte de eerdere aanvragen zijn dezelfde bezwaren ook op de huidige aanvraag van toepassing.
Daarnaast acht de COGEM het ‘general surveillance’ plan te vrijblijvend en onvoldoende beschreven om zekerheid te bieden omtrent detectie van mogelijk onverwachte effecten. In het plan zou de methode waarop gegevens over onverwachte effecten worden verkregen en gerapporteerd verder moeten worden uitgewerkt.
In het licht van bovenstaande bezwaren kan de COGEM niet positief adviseren over de teelt van maïslijn 1507×59122.

Deze maïs variant is in 2008 naar aanleiding van aanvullende informatie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/080325-02

Download publicatie