Publicaties

Cultivation of genetically modified maize line 1507×59122

Adviezen | 25.03.2008 | 080325-02

De COGEM is gevraagd opnieuw te adviseren over een vergunningaanvraag voor de teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn 1507×59122. Deze maïslijn bezit de  cry34Ab1, cry35Ab1 en cry1F genen waardoor de maïslijn resistent is tegen bepaalde kevers en vlinderachtigen. Daarnaast is maïslijn 1507×59122 door de aanwezigheid van twee kopieën van het pat gen tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
In haar eerdere advies over teelt van maïslijn 1507×59122 concludeerde de COGEM  dat de gegevens betreffende de effecten op niet-doelwitorganismen onvoldoende waren. Daarnaast plaatste de COGEM kanttekeningen bij het geleverde monitoringplan. Naar aanleiding van de opmerkingen van de COGEM is de aanvrager verzocht om aanvullende informatie te leveren. De aanvrager heeft aanvullende informatie geleverd over de statistische betekenis van eerder uitgevoerde laboratoriumstudies, de relevantie van de geteste niet-doelwitorganismen, de methodologie van de veldproeven en over het monitoringplan. Daarnaast zijn resultaten van nieuwe laboratoriumexperimenten en veldstudies aangeleverd. De COGEM is van mening dat de aanvullende informatie haar eerdere bezwaren wegneemt. Op grond van de aangeleverde gegevens komt de COGEM tot de conclusie dat de risico’s voor mens en milieu bij de teelt van maïslijn 1507×59122 verwaarloosbaar klein zijn.
 

Download publicatie