Publicaties

Import of genetically modified maize 59122 x 1507

Adviezen | 11.09.2007 | 070911-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg) maïslijn 59122 x 1507. De maïslijn is tot stand gekomen door middel van een conventionele kruising van de genetisch gemodificeerde ouderlijnen 59122 en 1507. Teelt van deze lijn maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag.
In de maïslijn is het pat gen ingebouwd waardoor de plant tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. Daarnaast bevat de maïslijn de genen cry34Ab1, cry35Ab1 en cry1F waardoor de plant resistent is voor bepaalde kevers en vlinders.
Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificaties het verwilderingspotentieel vergroten. De COGEM acht daarom de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van 59122 x 1507 binnen Nederland.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering van de maïslijn 59122 x 1507 volledig is en dat de aanvrager voldoende heeft aangetoond dat er geen nieuwe allergene of toxische producten gevormd worden als gevolg van de kruising van de lijnen. Maïslijn 1507 wordt al enkele jaren geteeld in de Verenigde Staten en kent een geschiedenis van veilig gebruik.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn bij markttoelating voor import en verwerking van de maïslijn 59122 x 1507.

De COGEM heeft deze maïslijn inmiddels ook voor teelt beoordeeld, zie CGM/071119-02 en CGM/080325-02

Download publicatie