Publicaties

Import en verwerking van genetisch gemodificeerde 4114 maïs

Adviezen | 28.05.2015 | CGM/150528-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn 4114. Deze maïslijn brengt de genen cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1 en pat tot expressie. Hierdoor is de maïslijn resistent voor bepaalde insecten die behoren tot de ordes van de Lepidoptera en Coleoptera en tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat de gg-maïs zou kunnen verwilderen. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt. Verder is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van gg-maïs 4114 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie