Publicaties

Insect resistent and glufosinate ammonium tolerant transformation event 1507 maize

Adviezen | 24.09.2003 | 030919-04

In 2001 heeft Pioneer Hi-Bred Int. en Mycogen Seeds in het kader van de Europese centrale toelatingsprocedure een aanvraag ingediend voor een markttoelating van teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn 1507 in Spanje. De 1507 maïslijn is door de inbouw en de expressie van het cry1F gen minder gevoelig voor plaaginsecten, met name de Europese maïsboorder. Daarnaast is 1507 maïs tolerant tegen het herbicide glufosinaat ammonium als gevolg van expressie van het bacteriële pat gen. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu met betrekking tot de marktintroductie van maïslijn 1507 verwaarloosbaar klein. Daarnaast signaleert de COGEM dat het monitoringplan meer toegesneden zou moeten worden op de gebieden waar de teelt ook zal plaatsvinden. Tevens zouden de studies naar niet-doelorganismen meer gericht moeten zijn op de Europese situatie en is het urgent dat criteria waaraan deze studies moeten voldoen, worden gestandaardiseerd.

Download publicatie