Publicaties

Import en verwerking gg-maïs MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278-9

Adviezen | 14.08.2017 | CGM/170814-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MON89034x1507x MON88017x59122xDAS-40278-9. In deze lijn komen de genen pat, cp4-epsps en aad-1 tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor bepaalde herbiciden. Ook komen de genen cry1A.105, cry2Ab2, cry1F, cry3Bb1, cry34Ab1 en cry35Ab1 tot expressie in deze lijn, waardoor de plant resistent is tegen bepaalde vlinder- en keverachtigen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking van elk van de vijf gg-ouderlijnen die met elkaar zijn gekruist om deze gg-maïslijn te verkrijgen. Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Maïsplanten uit gemorst zaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De moleculaire karakterisering van MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278‑9 voldoet aan de eisen van de COGEM. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïslijn zou kunnen verwilderen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïslijn MON89034x1507xMON88017x59122xDAS-40278-9, en sub-combinaties hiervan, verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie