Publicaties

Import and processing of genetically modified maize DAS-40278-9

Adviezen | 10.05.2011 | CGM/110510-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn DAS-40728-9. Deze maïslijn is met behulp van siliciumcarbide vezels getransformeerd, waarbij het van de bodembacterie Sphingobium herbicidovorans afkomstige aad-1 gen is ingebracht in de conventionele maïslijn Hi-II. Aad-1 codeert voor het enzym aryloxyalkanoaat dioxygenase. Als gevolg hiervan is de lijn tolerant voor verschillende synthetische auxineachtige plantenhormonen zoals het herbicide ‘2,4-dichlorophenoxoxyacetic acid’ (2,4-D), en bepaalde ‘aryloxyphenoxypropionate’ (AOPP) bevattende herbiciden. De COGEM heeft niet eerder geadviseerd over deze maïslijn of over genetisch gemodificeerde gewassen die het aad-1 gen tot expressie brengen.
De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisatie van maïslijn DAS-40728-9 adequaat is uitgevoerd.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de ingebrachte eigenschap het verwilderingspotentieel van Maïs vergroten. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van Maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Daarom acht de COGEM de kans dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt verwaarloosbaar klein.
Concluderend heeft de COGEM op basis van de door haar uitgevoerde risicobeoordeling geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn DAS-40728-9 en acht zij de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.
 

 

Download publicatie