Publicaties

Import en verwerking van de gg-maïslijn DP4114xMON89034xMON87411xDAS-40278-9

Adviezen | 09.07.2021 | CGM/210709-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van  genetisch gemodificeerde (gg-) maïs DP4114xMON89034xMON87411xDAS-40278-9 en alle subcombinaties daarvan. Deze gg-mais bevat een snf7 genconstruct en de genen cry1F, cry34Ab1, cry35Ab1, cry1A.105, cry2Ab2, cry3Bb1, cp4 epsps, pat en aad-1tot expressie, waardoor de maïsplanten resistent tegen bepaalde plaaginsecten en tolerant voor bepaalde herbiciden zijn. De moleculaire karakterisering voldoet aan de eisen van de COGEM.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs (teosinte) niet in Nederland voor, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie of transcriptie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat deze gg-maïslijn zich in Nederland zou kunnen vestigen of zou kunnen verwilderen. Ook zijn er geen redenen om aan te nemen dat import en verwerking van deze gg-maïslijn tot nadelige effecten voor het milieu in Nederland zal leiden. De COGEM acht de milieurisico’s bij import en verwerking van DP4114xMON89034x MON87411xDAS-40278-9, en sub-combinaties hiervan, verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie