Publicaties

Import en verwerking van maïslijn GA21

Adviezen | 06.06.2006 | 060606-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van een genetisch gemodificeerde maïslijn (GA21). Teelt van deze lijn maakt geen deel uit van de vergunningaanvraag. In de maïslijn is het gen epsps ingebouwd waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glyfosaat. Maïs heeft in Nederland geen wilde verwanten en opslag van maïsplanten is in Nederland nagenoeg uitgesloten. Verwildering van de maïsplant is in Nederland nooit waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificaties het verwilderingspotentieel vergroten. De COGEM acht daarom de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen leidt tot verspreiding van GA21 binnen Europa. De COGEM is van mening dat de moleculaire karakterisering van de maïslijn onvolledig is. In het dossier ontbreken gegevens die duidelijkheid verschaffen over de 5′ flankerende sequenties. Hierdoor kan niet volledig uitgesloten worden dat er ten gevolge van de insertie nieuwe open leesramen zijn ontstaan die theoretisch tot toxische of allergene producten kunnen leiden. Gezien de onvolledigheid van de gegevens kan de COGEM geen positief advies geven voor markttoelating van GA21.

Deze maïslijn is naar aanleiding van aanvullende informatie nogmaals beoordeeld door de COGEM, zie CGM/080117-02.

 

Download publicatie