Publicaties

Hernieuwing vergunning voor import en verwerking van de gg-maïslijn GA21

Adviezen | 30.06.2017 | CGM/170629-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn GA21. De eerdere vergunning is in 2008 voor een periode van 10 jaar afgegeven. De lijn brengt het mepsps gen tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden. De COGEM heeft in 2008 positief geadviseerd over de import, verwerking en teelt van gg-maïslijn GA21.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer nieuwe sequentiegegevens, geactualiseerde bioïnformatische analyses, een recente literatuurreview en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2008 is uitgevoerd.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Planten uit gemorst maïszaad (opslagplanten) worden hier nauwelijks aangetroffen. Bovendien zijn er in Nederland geen wilde verwanten van maïs aanwezig, zodat de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
Uit de geactualiseerde moleculaire karakterisering, literatuurstudie en monitorings-rapporten zijn geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren gekomen.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-maïs GA21 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie