Publicaties

Aanvullend advies teelt GA21 n.a.v. verschijnen EFSA opinie

Adviezen | 24.01.2012 | CGM/120124-01

De COGEM heeft in 2008  geadviseerd over de vergunningaanvraag voor teelt, import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maislijn GA21. Deze maislijn is tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden.

Naar aanleiding van het verschijnen van de EFSA opinie over deze vergunningaanvraag is de COGEM gevraagd of haar eerdere opmerkingen voldoende zijn beantwoord.

De COGEM identificeerde eerder enkele verbeterpunten bij het general surveillance plan. Inmiddels is er een herzien plan ingediend dat op enkele punten verbeterd is. Hoewel verdere verbeteringen mogelijk zijn, vindt de COGEM dit general surveillance plan voldoende. 

De COGEM is verder nog steeds van mening dat de milieurisico's van teelt, import en verwerking van GA21 mais verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie