Publicaties

Import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn 1507 x 59122 x MON810 x NK603

Adviezen | 03.04.2012 | CGM/120402-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn 1507x59122xMON810xNK603. Deze maïslijn brengt de genen cry1F, cry1Ab, cry34Ab1, cry35Ab1, cp4 epsps en pat tot expressie. Hierdoor is de maïslijn resistent voor bepaalde insecten die behoren tot de orde van de Lepidoptera en Coleoptera en tolerant voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
Maïslijn 1507x59122xMON810xNK603 is tot stand gekomen door vier gg-ouderlijnen met elkaar te kruisen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking van de vier ouderlijnen. Ook heeft de COGEM positief geadviseerd over import en verwerking van diverse kruisingen tussen enkele van deze ouderlijnen.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn 1507x59122xMON810xNK603 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie