Publicaties

Insect resistant and glufosinate ammonium tolerant transformation event 1507 maize

Adviezen | 15.01.2003 | 030115-01

In 2000 heeft Pioneer een aanvraag ingediend voor een markttoelating van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn 1507. Deze maïslijn bevat het pat gen, coderend voor glufosinaat ammonium tolerantie en het cry1F gen, coderend voor insectenresistentie. De COGEM heeft op basis van het dossier op 19 maart 2001 en 2 april 2002 verklaard dat de aanvrager onvoldoende informatie had geleverd om een advies uit te kunnen brengen over de aanvraag. De COGEM acht dat er in voldoende mate antwoord is gegeven op eerder gestelde vragen doordat de aanvrager aanvullende resultaten van analyses heeft aangeleverd. De COGEM is van mening dat met de import, opslag en verwerking van maïslijn 1507 de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

De COGEM heeft deze maïslijn inmiddels ook voor teelt beoordeeld, zie CGM/030919-04

Download publicatie