Publicaties

Import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON87403 met een grotere biomassa

Adviezen | 17.12.2015 | CGM/151210-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn MON87403. Deze lijn brengt het gen ATHB17 tot expressie. Hierdoor heeft MON87403 een grotere biomassa aan het begin van de reproductieve fase, waardoor een grotere kolf gevormd kan worden.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de geïntroduceerde eigenschap ervoor zorgt dat gg-maïs MON87403 kan verwilderen. In Europa zijn geen wilde verwanten van Maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt. Verder is de COGEM van mening dat de moleculaire karakterisering adequaat is uitgevoerd.
Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van gg-maïs MON87403 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheids-beoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie