Publicaties

Import and processing of maize Bt11 x MIR604

Adviezen | 21.05.2008 | 080521-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde hybride maïslijn Bt11 x MIR604.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking en over teelt van ouderlijn Bt11. Daarnaast heeft de COGEM positief geadviseerd over de import van ouderlijn MIR604. Maïslijn Bt11 x MIR604 bevat het cry1Ab en het mcry3A gen waardoor de maïsplant resistent is tegen de maïsboorder en de larven van de maïs- wortelkever. Daarnaast bevat de lijn het pat gen resulterend in tolerantie voor glufosinaat bevattende herbiciden. Tenslotte is de plant door de expressie van het pmi gen in staat enkel mannose als koolstofbron te gebruiken waardoor deze eigenschap als selectiemarker kan dienen.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.

Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn Bt11 x MIR604 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein. De COGEM plaatst wel een kanttekening bij de gereviseerde sequentiedata. Ook heeft zij enkele opmerkingen bij het general surveillance plan.
 

Download publicatie