Publicaties

Renewal application cultivation of genetically modified maize MON810

Adviezen | 14.04.2008 | 080414-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een hernieuwing van de vergunning voor de teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON810. In deze maïslijn komt het cry1Ab gen tot expressie waardoor de maïslijn resistent is tegen onder meer de Europese maïsboorder. In 1996 heeft de COGEM een positief advies gegeven voor deze maïslijn en sinds 1998 is MON810 toegelaten voor teelt in Europa. In 2003 werd MON810 voor het eerst geteeld in Europa.

Onlangs werd de COGEM gevraagd te adviseren naar aanleiding van het verschijnen van een Frans rapport waarin wordt geconcludeerd dat nieuwe gegevens vragen oproepen over het bestaan van mogelijke risico’s voor mens en milieu bij het telen van MON810. De COGEM heeft deze gegevens bestudeerd en kwam tot de conclusie dat de risico’s verbonden aan de teelt van MON810 verwaarloosbaar klein zijn en dat zij geen redenen ziet de vergunning voor teelt in te trekken.

De aanvrager heeft voor de hernieuwingsaanvraag het MON810 dossier op een aantal punten aangevuld in overeenstemming met de geldende Europese richtlijnen. Deze gegevens zijn door de COGEM uitvoerig bestudeerd. Daarnaast heeft de aanvrager een aantal recente monitoringsrapporten aangeleverd uit Europese landen waar MON810 is geteeld.

Op basis van deze gegevens en de overwegingen die naar voren zijn gebracht in dit advies, komt de COGEM tot de conclusie dat de risico’s voor mens en milieu bij de teelt van maïslijn MON810 verwaarloosbaar klein zijn. De COGEM ziet daarom geen redenen om de vergunning voor teelt van MON810 niet te verlengen.
 

Download publicatie