Publicaties

Tweede hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïs MON810

Adviezen | 12.05.2023 | CGM/230512-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de tweede hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-)maïs MON810. Gg-maïs MON810 brengt het cry1Ab gen tot expressie en is daardoor tolerant voor bepaalde plaag­insecten.
MON810 maïs werd in 1998 in Europa toegelaten voor zowel import als teelt. In 2017 is de vergunning voor import voor het eerst hernieuwd. Over de hernieuwing van de vergunning voor teelt is nog geen besluit genomen. De COGEM heeft verschillende keren positief geadviseerd over import en teelt van MON810 maïs.
De aanvraag om de vergunning voor import en verwerking voor een tweede keer te hernieuwen bevat o.a. geactualiseerde bioïnformatische analyses, een recente literatuur­studie en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’. Hieruit komen geen nieuwe zaken naar voren die erop wijzen dat import en verwerking van MON810 een milieurisico zou kunnen veroorzaken.
Het is onwaarschijnlijk dat gg-maïsplanten zich in Nederland kunnen vestigen, omdat verwildering van maïsplanten in Nederland nooit is waargenomen. Bovendien komt de wilde verwant van maïs, teosinte, niet in de natuurlijke omgeving in Nederland voor, waardoor de kans dat de ingebrachte genetische eigenschappen zich naar een andere soort kunnen verspreiden, te verwaarlozen is.
De COGEM is van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu bij import en verwerking van gg-maïs MON810 verwaarloosbaar klein zijn. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie