Publicaties

Application for cultivation of genetically modified maize MON810: assessment of COGEM advice in view of EFSA opinions

Adviezen | 29.09.2016 | CGM/160929-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn MON810. Deze maislijn brengt het cry1Ab gen tot expressie en is daardoor resistent voor bepaalde plaaginsecten uit de orde van de Lepidoptera (vlinderachtigen). MON810 mag sinds 1998 in Europa geteeld worden. Vergunningen voor markttoelatingen van gg-gewassen worden verleend voor een periode van tien jaar. De vergunning voor teelt van MON810 is echter nog niet hernieuwd.
De COGEM heeft in 2008 positief geadviseerd over de aanvraag voor hernieuwing van de toelating voor teelt van MON810. Zij concludeerde dat de risico’s voor mens en milieu bij de teelt van maïslijn MON810 verwaarloosbaar klein zijn.
De Europese Commissie heeft recent een conceptbesluit opgesteld voor de hernieuwing van de toelating van MON810 voor teelt en dit ter stemming voorgelegd aan de lidstaten.
Omdat het laatste COGEM advies over de teelt van MON810 dateert uit 2008 en er sindsdien verschillende EFSA opinies zijn verschenen, is de COGEM met het oog op de aanstaande stemming gevraagd of deze EFSA opinies haar eerdere conclusie doen veranderen.
De COGEM is van mening dat de EFSA opinies geen informatie bevatten die de eerdere conclusie van de COGEM weerleggen. De COGEM plaatst wel enkele kanttekeningen bij de aanbevelingen van de EFSA met betrekking tot kortschildkevers en zogenaamde niet-doelwit vlinderachtigen (Lepidoptera).

Download publicatie