Publicaties

Aanvullend advies hernieuwing import en verwerking gg-maïs MON88017xMON810

Adviezen | 23.02.2021 | CGM/210223-01

In 2020 heeft de COGEM geadviseerd over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg)-maïs MON88017xMON810. De COGEM was in dit advies van oordeel dat, onder de aanname dat de relevante sequenties niet zijn veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke gegeven sequenties, de risico’s voor mens en milieu van de import van gg-maïslijn MON88017xMON810 verwaarloosbaar klein zijn.

De EFSA heeft recent haar opinie over deze hernieuwingsaanvraag uitgebracht. Het ministerie van IenW heeft de COGEM gevraagd of de EFSA de opmerkingen van de COGEM voldoende heeft beantwoord.

De COGEM is van oordeel dat de conclusies uit de oorspronkelijke milieurisicobeoordeling nog steeds van toepassing zijn.

Download publicatie