Publicaties

Inventariserend onderzoek naar de potentiële blootstelling van aquatische organismen aan plantmateriaal van Bt-Mais

Onderzoeksrapporten | 12.02.2015 | CGM 2015-02

Bij de teelt van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen kan transgeen plantmateriaal, zoals stuifmeel, in het oppervlaktewater belanden. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat aquatische organismen mogelijk negatieve effecten ondervinden na opname van toxische Bacillus thuringiensis (Bt)-eiwitten afkomstig van insectenresistente genetisch gemodificeerde (gg-)maïs.
Hoewel deze bevindingen in de wetenschappelijke literatuur worden bekritiseerd, spelen de mogelijke nadelige effecten voor aquatische organismen een belangrijke rol in de discussie over de veiligheid van gg-gewassen en over hoe de milieurisicobeoordeling uitgevoerd moet worden.
Op dit moment wordt er nog geen Bt-maïs in Nederland geteeld. Dit kan in de toekomst mogelijk veranderen. De COGEM heeft daarom laten onderzoeken in welke mate aquatische organismen aan plantmateriaal van maïs worden blootgesteld. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek concludeert de COGEM dat er geen aanleiding is om blootstellingsexperimenten met aquatische organismen uit te voeren bij de toelating van Bt-gewassen.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

 

Download publicatie