Publicaties

Application for cultivation of genetically modified maize 1507: assessment of COGEM advice in view of EFSA opinions

Adviezen | 29.09.2016 | CGM/160929-03

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de genetisch gemodificeerde (gg-)maïslijn 1507. Deze maislijn brengt de genen cry1F en pat tot expressie en is daardoor resistent voor bepaalde plaaginsecten uit de orde van de Lepidoptera (vlinderachtigen) en tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden.
De Europese Commissie heeft recent een conceptbesluit opgesteld voor de toelating van 1507 maïs voor teelt en dit ter stemming voorgelegd aan de lidstaten. Het gebruik van glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden op maïslijn 1507 maakt geen onderdeel uit van de toelating.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over de teelt van 1507 en geconcludeerd dat in Nederland de risico’s voor mens en milieu bij de teelt van maïslijn 1507 verwaarloosbaar klein zijn. Omdat dit COGEM advies in 2003 is uitgebracht en er sindsdien verschillende EFSA opinies zijn verschenen, is de COGEM met het oog op de aanstaande stemming gevraagd of deze EFSA opinies haar eerdere conclusie doen veranderen.
De COGEM is van mening dat de EFSA opinies geen informatie bevatten die de eerdere conclusie van de COGEM weerleggen. De COGEM plaatst wel enkele kanttekeningen bij de door EFSA geadviseerde maatregelen om de blootstelling van zogenaamde niet-doelwit vlinderachtigen (Lepidoptera) te verminderen.

Download publicatie