Publicaties

Additional advice on the import and processing of MON89034xNK603

Adviezen | 20.10.2009 | 091020-01

In oktober 2007 heeft de COGEM negatief geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde hybride maïslijn MON89034xNK603. Alhoewel zij de kans zeer klein achtte dat import en verwerking van maïslijn MON89034xNK603 tot risico’s voor mens en milieu zou leiden, voldeed de moleculaire karakterisering van ouderlijn MON89034 niet. Om die reden kon zij ook niet positief adviseren over MON89034xNK603. Ook wees de COGEM erop dat het general surveillance plan van MON89034xNK603 onvolledig was uitgewerkt.

Sinds 2008 onthoudt de COGEM  zich van een risicobeoordeling voor incidentele consumptie als het ggo al door andere instanties op voedselveiligheid wordt beoordeeld. Daarnaast heeft de COGEM de afgelopen drie jaar veel ervaring opgedaan met de risicobeoordeling bij markttoelatingen. Dit heeft ertoe geleid dat de COGEM onlangs haar criteria met betrekking tot de moleculaire karakterisering van gg-gewassen heeft heroverwogen. De COGEM heeft in januari 2009 geconcludeerd dat de moleculaire karakterisering van MON89034 voldoet aan deze herziene criteria. Het eerdere bezwaar voor MON89034xNK603 komt daarmee te vervallen. Daarnaast heeft de aanvrager een nieuw general surveillance plan aangeleverd voor MON89034xNK603. De COGEM acht dit general surveillance plan voldoende voor de import en verwerking van maïslijn MON89034xNK603.

Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn MON89034xNK603 verwaarloosbaar klein en heeft zij geen bezwaar tegen import en verwerking van deze maïslijn.

Download publicatie