Publicaties

Import en verwerking van maïslijn MON87427xMON89034xNK603

Adviezen | 17.08.2015 | CGM/150817-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MON87427xMON89034xNK603. Deze maïslijn brengt de genen cry1A.105, cry2Ab2, cp4 epsps en cp4 epsps L214P tot expressie waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera en tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden.
Maïslijn MON87427xMON89034xNK603 is tot stand gekomen door MON87427 en MON89034×NK603 met elkaar te kruisen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking van deze ouderlijnen. Ook heeft zij positief geadviseerd over de teelt van NK603.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat de gg-maïs zou kunnen verwilderen. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen tot verspreiding van deze maïslijn leidt. De moleculaire karakterisering van MON87427xMON89034x NK603 is geactualiseerd en voldoet aan de criteria van de COGEM. Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van gg-maïs MON87427x MON89034xNK603 verwaarloosbaar klein. Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie