Publicaties

Import en verwerking van gg-maïs MON87427xMON89034xMIR162xNK603

Adviezen | 24.08.2016 | CGM/160824-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke milieurisico’s van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) maïslijn MON87427xMON89034x MIR162xNK603. In deze lijn komen de genen cp4 epsps en cp4 epsps L214P tot expressie, waardoor het gewas tolerant is voor herbiciden die glyfosaat bevatten. Ook komen de cry1A.105, cry2Ab2 en vip3Aa20 genen tot expressie in deze lijn, waardoor het gewas resistent is tegen plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen.
De maïslijn MON87427xMON89034xMIR162xNK603 is tot stand gekomen door kruising van vier gg-ouderlijnen. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over alle vier de gg-ouderlijnen.
Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast worden planten uit gemorst zaad (opslag) hier nauwelijks aangetroffen. De moleculaire karakterisering van MON87427xMON89034xMIR162xNK603 is geactualiseerd. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte genen ervoor zorgt dat de gg-maïs zou kunnen verwilderen. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig, waardoor de ingebrachte sequenties zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden.
Gezien het bovenstaande acht de COGEM de milieurisico’s van de import en verwerking van de gg-maïslijn MON87427xMON89034xMIR162xNK603 verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie