Publicaties

Aanvullende informatie mbt vergunningaanvraag voor teelt van MON89034xNK603 mais

Adviezen | 03.08.2011 | CGM/110803-01

De COGEM heeft in 2009 geadviseerd over de vergunningaanvraag voor teelt, import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON89034xNK603. Deze maïslijn brengt de cp4 epsps, cp4 epsps L214P, cry1A.105 en cry2Ab2 genen tot expressie en is hierdoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden en resistent tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera.
In haar eerdere advies concludeerde de COGEM dat er onvoldoende gegevens waren om eventuele effecten van de maïslijn op niet-doelwitorganismen te kunnen beoordelen. Op basis van het COGEM advies is de aanvrager om aanvullende informatie gevraagd. De aanvrager heeft meer gegevens aangeleverd over de bij de laboratoriumexperimenten gebruikte eiwitten en de statistische analyse van de laboratoriumexperimenten. Daarnaast heeft de aanvrager in Spanje een veldproef uitgevoerd naar het effect van MON89034xNK603 op niet-doelwitorganismen.
Hoewel de aangeleverde informatie een aantal van de vragen van de COGEM beantwoordt, zijn niet alle vragen voldoende beantwoord. Daarnaast geeft de aangeleverde informatie aanleiding tot nieuwe vragen.
De COGEM vindt beantwoording van de openstaande vragen noodzakelijk om het eventuele effect van de teelt van MON89034xNK603 op niet-doelwitorganismen te kunnen beoordelen. Ook is de COGEM nog in afwachting van een op grond van haar eerdere opmerkingen aangepast ‘general surveillance’ plan. Concluderend is de COGEM van mening dat er op dit moment onvoldoende informatie aanwezig is om tot een definitief oordeel te kunnen komen.
 

Download publicatie