Publicaties

Effects of insect-resistant transgenic crops on non-target arthropods: first step in pre-market risk assessment studies

Onderzoeksrapporten | 01.10.2005 | CGM 2005-06

Dit rapport is opgesteld door dr. E.J. Scholte en prof. Dr. M. Dicke van Wageningen Universiteit. Bij een vergunningaanvraag voor teelt van genetische gemodificeerde gewassen moet door de aanvrager, in het kader van de centrale Europese procedure, gegevens verstrekt worden over mogelijke schadelijke effecten van de genetische gemodificeerde plant op de gezondheid van de mens en het milieu. Dit betreft ondermeer de mogelijke effecten van de genetisch gemodificeerde plant op organismen waartegen de werking van het ingebrachte gen niet is gericht; de zogeheten niet-doelwitorganismen. Welke gegevens de aanvrager moet verstrekken wordt in de Europese richtlijn niet aangegeven. In de praktijk vertaalt zich dit naar een situatie waarbij de aanvrager bij de bepaling van mogelijke effecten op niet-doelwitgeleedpotigen gebruik maakt van niet relevante organismen. In onderliggend rapport wordt door de auteurs suggesties ter verbetering van de methodiek gedaan.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM advies kunt u hier vinden.

Download publicatie