Publicaties

Klinische studie met genetisch gemodificeerd Adeno-associated virus ter behandeling van patiënten met ernstige hemofilie A

Adviezen | 31.12.2018 | CGM/181231-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een klinische studie bij patiënten met hemofilie A. Deze patiënten hebben een genetisch defect waardoor zij te weinig stollingsfactor VIII (FVIII) aanmaken. Dit heeft als gevolg dat bloedingen langer duren of spontaan optreden. Tijdens de studie wordt een replicatie-deficiënte, genetisch gemodificeerde Adeno-associated virusvector (gg-AAV) in de bloedbaan van patiënten gebracht. Deze zogenaamde DTX201 vector infecteert de lever en brengt hier een gedeelte van het FVIII tot expressie waardoor de bloedstolling hersteld wordt.

DTX201 is gebaseerd op het apathogene oudervirus AAV, waarbij alle virale genen zijn verwijderd, inclusief de genen die nodig zijn voor replicatie. Bovendien is voor replicatie van AAV ook de aanwezigheid van een helpervirus nodig. Hierdoor kan het gg-AAV wel cellen infecteren, maar zich hierin niet vermenigvuldigen.

De COGEM acht risico’s voor mens en milieu bij eventuele uitscheiding van DTX201 uit de patiënt verwaarloosbaar klein. Samengevat is de COGEM van oordeel dat de milieurisico’s verbonden aan deze klinische studie met DTX201 verwaarloosbaar klein zijn.

 

Download publicatie