Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Talaromyces verruculosus (syn. Penicillium verruculosum)

Adviezen | 19.10.2018 | CGM/181019-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Talaromyces verruculosus (syn. Penicillium verruculosum) en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.

T. verruculosus komt voor in de bodem. De schimmel produceert verscheidene enzymen die interessant zijn voor industriële toepassingen, waaronder cellulases en anti-microbiële moleculen. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat de schimmel pathogeen is voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom T. verruculosus in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie