Publicaties

Inschaling en inactivatie van de bodemschimmel Talaromyces macrosporus

Adviezen | 08.02.2006 | 060208-01

De bodemschimmel Talaromyces macrosporus is in Nederland nog niet eerder genetisch gemodificeerd. De COGEM is daarom verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met deze schimmel. Hiernaast is de COGEM gevraagd of de door de aanvrager voorgestelde inactivatiemethode (20 minuten verhitting bij 120 °C) afdoende is om alle schimmelsporen te inactiveren.T. macrosporus produceert het mycotoxine duclauxine. Tot op heden zijn er geen mycotoxines bekend die dermate toxisch zijn dat ze binnen een toxiciteitsklasse vallen (<100ìg/kg) zoals staat weergegeven in de ggo-regelgeving. Duclauxine wordt in het kader van deze regelgeving daarom niet aangemerkt als toxisch. Op basis van aangebrachte genetische modificaties acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat T. macrosporus eigenschappen zal verwerven waardoor een risico voor mens of milieu zal ontstaan. Handelingen met T. macrosporus kunnen daarom plaatsvinden in een ML-I ruimte.T. macrosporus staat bekend om zijn hitte- en drukresistente sporen. De door de aanvrager voorgestelde inactivatiemethode is ruim voldoende om een hoeveelheid van 10e7 sporen te inactiveren. De berekening die de aanvrager hiertoe levert is naar de mening van de COGEM valide.Met inachtneming van de door BGGO voorgestelde aanvullende voorschriften acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de handelingen met T. macrosporus in een ML-I ruimte verwaarloosbaar klein.

Download publicatie