Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Talaromyces columbinus

Adviezen | 16.02.2017 | CGM/170216-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Talaromyces columbinus en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
T. columbinus is in 2013 als nieuwe soort beschreven. Deze schimmel is in staat snel te groeien bij hogere temperaturen. De soort toont veel gelijkenis met de schimmel Penicillium piceum, ook wel Talaromyces piceus genoemd, welke in pathogeniteits­klasse 1 is opgenomen. Op basis van genetische en fysiologische gegevens blijken P. piceum en T. columbinus echter verschillende soorten te zijn.
Van T. columbinus is bekend dat deze bepaalde toxines kan produceren. De COGEM heeft echter geen aanwijzingen gevonden dat T. columbinus een ziekte in gezonde mensen, dieren of planten kan veroorzaken. Zij adviseert daarom T. columbinus in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie