Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Talaromyces emersonii

Adviezen | 11.11.2008 | 081111-01

De COGEM is verzocht om te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de schimmel Talaromyces emersonii. Gevraagd wordt of deze soort beschouwd kan worden als een zogenaamd klasse 1 organisme en daarmee op Bijlage 1 geplaatst kan worden. Bijlage 1 is een lijst van micro-organismen die niet ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant. Met organismen van deze lijst mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau, ML-I, gewerkt worden.

Talaromyces emersonii is een thermofiele schimmel die in de bodem en in compost wordt aangetroffen. T. emersonii wordt gebruikt voor de productie van enzymen omdat deze schimmel thermostabiele enzymen maakt die relatief eenvoudig gezuiverd kunnen worden omdat ze uitgescheiden worden in het groeimedium waarin de schimmel gekweekt wordt.
Er zijn geen beschrijvingen bekend van ziekten bij mens en dier veroorzaakt door T. emersonii. In slechts één geval is deze bacterie in een patiënt aangetroffen, die leed aan taaislijmziekte en daardoor beschikte over een verzwakt immuunsysteem. Op grond van bovenstaande gegevens is de COGEM van mening dat T. emersonii beschouwd moet worden als een opportunistisch pathogeen.

Er zijn bij de COGEM geen publicaties bekend waaruit blijkt dat T. emersonii pathogeen is voor planten. In de Verenigde Staten en Duitsland mogen werkzaamheden met dit organisme op het laagste inperkingsniveau plaatsvinden.
Op basis van het bovenstaande is de COGEM van mening dat T. emersonii kan worden beschouwd als klasse 1 organisme en opgenomen kan worden op Bijlage 1.

Download publicatie