Publicaties

Herziening pathogeniteitsclassificatie van de poliovirus typen 1 en 3

Adviezen | 16.09.2021 | CGM/210916-01

In het verleden is het poliovirus, bestaande uit 3 typen, ingeschaald in pathogeniteits­klasse 2. In 2015 is poliovirus type 2 wereldwijd uitgeroeid verklaard. In het kader van de ontwikkelingen rond de wereldwijde bestrijding van het poliovirus heeft de COGEM in 2017 geadviseerd de pathogeniteitsclassificatie van poliovirus type 2 omhoog te schalen naar klasse 3. In oktober 2019 is ook poliovirus type 3 door de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) uitgeroeid verklaard. Poliovirus type 1 is nog niet uitgeroeid, maar het aantal wereldwijde besmettingen met dit type is sinds 2014 sterk terug­gedrongen. In navolging van het advies over poliovirus type 2, herziet de COGEM in het onderhavige advies de pathogeniteitsklasse van poliovirus type 1 en type 3.
In Nederland wordt in verschillende laboratoria gewerkt met poliovirus(materiaal). In het geval een uitbraak optreedt in Nederland, zou dit tot verspreiding van het poliovirus kunnen leiden, omdat de vaccinatie die in Nederland wordt toegediend niet beschermt tegen verspreiding van het virus, en de vaccinatiegraad in een aantal regio’s lager is dan gewenst. De ziekte die het poliovirus veroorzaakt, kan met name bij kinderen leiden tot verlamming, met kans op overlijden. Er is geen geneesmiddel beschikbaar. Als onderdeel van de wereldwijde uitroeiing van het poliovirus heeft de WHO het bezit van poliovirus(materiaal) beperkt tot gespecialiseerde laboratoria (zogenaamde polio-essential facilities, PEF’s), waar strenge inperkingseisen gelden die overeenkomen met de maatregelen die gelden op het ggo-inperkingsniveau ML-III.
Op grond van bovenstaande overwegingen, betreffende het risico van herintroductie van een bijna uitgeroeid virus, de ernst van het ziektebeeld, en rekening houdend met het WHO actieplan, adviseert de COGEM om naast poliovirus type 2, ook poliovirus type 1 en type 3 omhoog te schalen van pathogeniteitsklasse 2 naar klasse 3.

Download publicatie