Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met gg-poliovirussen

Adviezen | 20.12.2017 | CGM/171220-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met twee verzwakte genetisch gemodificeerde (gg-) poliovirussen. Het betreft gg-poliovirussen die gebaseerd zijn op de verzwakte Sabin vaccinstam van poliovirus type 3 en de capside eiwitten bevatten van poliovirus type 2.

Polio is een ziekte die voornamelijk kinderen treft onder de vijf jaar. Poliovirus infectie kan in ernstige gevallen leiden tot verlamming en zelfs een dodelijke afloop hebben. Van de 3 typen poliovirus, komt poliovirus type 1 nog voor in Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Type 3 is wereldwijd niet meer waargenomen sinds 2012 en poliovirus type 2 is in 2015 officieel uitgeroeid verklaard. Recent is poliovirus type 2 omhoog geschaald naar pathogeniteitsklasse 3. Als gevolg hiervan dienen werkzaamheden met de twee gg-poliovirussen op inperkingsniveau 3 uitgevoerd te worden. Gezien het verzwakte karakter van de gg-poliovirussen verzoekt de vergunningaanvrager om de werkzaamheden op inperkingsniveau 2 uit te mogen voeren.

De gg-poliovirussen bezitten een sterk verminderde capaciteit om te repliceren bij 37°C. Mede hierdoor is de COGEM van oordeel dat de aangebrachte mutaties de gg-poliovirussen verder verzwakt hebben t.o.v. de verzwakte Sabin vaccinstam van poliovirus type 3. De kans op reversie van deze mutaties waarbij een virulenter virus gevormd wordt, acht de COGEM verwaarloosbaar klein. Daarnaast acht de COGEM de mogelijke risico’s van deze gg-poliovirussen voor de mens verwaarloosbaar klein, mochten deze gg-poliovirussen in het uitzonderlijke geval onbedoeld in het milieu terecht komen.

Op basis van bovenstaande overwegingen is de COGEM van oordeel dat werkzaamheden met de twee gg-poliovirussen uitgevoerd kunnen worden op ML-II. Op dit inperkingsniveau en met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie