Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met twee codonpaar-gedeoptimaliseerde poliovirussen

Adviezen | 20.12.2022 | CGM/221220-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met twee verzwakte genetisch gemodificeerde (gg-) poliovirussen (PV-MinXY en PN-MinZ). Deze gg-poliovirussen zijn gebaseerd op wildtype poliovirus type 1, maar bevatten wijzigingen (zogenaamde codon deoptimalisatie) in het deel van het genoom, dat codeert voor de capside-eiwitten. Codon-deoptimalisatie leidt niet tot verandering van de capside-eiwitten zelf, maar heeft wel invloed op de eigenschappen van het virus.
Polio is een ziekte die voornamelijk kinderen treft onder de vijf jaar en in ernstige gevallen leidt tot verlamming of zelfs een dodelijke afloop kan hebben. Van het poliovirus worden drie typen onderscheiden. Gezien de voortgang met betrekking tot de uitroeiing van het poliovirus wereldwijd, is in 2017 poliovirus type 2 in een hogere pathogeniteitsklasse geplaatst (van 2 naar 3). Vanaf januari 2023 geldt dit ook voor poliovirus type 1 en 3. Als gevolg hiervan dienen werkzaamheden met gg-poliovirussen standaard op inperkings­niveau III uitgevoerd te worden. Gezien het verzwakte karakter van de gg-poliovirussen verzoekt de vergunningaanvrager om de werkzaamheden op inperkingsniveau II uit te mogen voeren.
De COGEM acht PV-MinXY en PN-MinZ verzwakt ten opzichte van het wildtype poliovirus. De COGEM is van oordeel dat werkzaamheden met PV-MinXY en PN-MinZ uitgevoerd kunnen worden op ML-II met inachtneming van enkele aanvullende voor­schriften. Op dit inperkingsniveau en met de aanvullende voorschriften is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie