Publicaties

Herziening pathogeniteitsclassificatie poliovirus

Adviezen | 11.05.2017 | CGM/170511-01

In 2002 heeft de COGEM het poliovirus ingeschaald in pathogeniteitsklasse 2. De ontwikkelingen in de wereldwijde bestrijding van het poliovirus vormen voor de COGEM reden om de pathogeniteitsclassificatie van dit virus te herzien.
Polio is een ziekte die voornamelijk kinderen treft onder de vijf jaar. Het poliovirus kan zich gemakkelijk verspreiden via de ontlasting, en kan het lichaam binnenkomen door contact met ontlasting of ontlasting-besmet voedsel en/of water. Infectie verloopt vaak zonder ziekteverschijnselen, maar kan in ernstige gevallen leiden tot verlamming en zelfs een dodelijke afloop hebben.
Er worden 3 typen poliovirus onderscheiden. Poliovirus type 1 komt nog voor in Afghanistan, Pakistan en Nigeria, type 3 is wereldwijd niet meer waargenomen sinds 2012. Poliovirus type 2 is in 2015 officieel uitgeroeid verklaard.
Twee verschillende soorten vaccins zijn beschikbaar tegen de drie typen poliovirus: het orale vaccin OPV dat verzwakte varianten van de drie typen poliovirus bevat, en het geïnactiveerde vaccin IPV, dat inactieve virusdeeltjes bevat. Vanaf 2016 wordt poliovirus type 2 niet meer opgenomen in het OPV, waardoor de immuniteit tegen type 2 wereldwijd af zal nemen.
Gezien de ernst van de ziekte, het feit dat poliovirus type 2 uitgeroeid is, en de hoge kans op verspreiding bij een mogelijke uitbraak door de lage wereldwijde vaccinatiegraad voor type 2, adviseert de COGEM poliovirus type 2 omhoog te schalen naar pathogeniteitsklasse 3. Omdat poliovirus type 1 en 3 nog niet officieel zijn uitgeroeid, en er wereldwijd nog steeds gevaccineerd wordt tegen deze virusvarianten, is de COGEM van oordeel dat de pathogeniteitsklasse van poliovirus type 1 en 3 vooralsnog ongewijzigd kan blijven.

Download publicatie