Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde poliovirussen

Adviezen | 23.10.2019 | CGM/191023-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met zes verzwakte genetisch gemodificeerde (gg-) poliovirussen. Het betreft zes gg-poliovirussen die gebaseerd zijn op de verzwakte Sabin vaccinstam van poliovirus type 2. Polio is een ziekte die voornamelijk kinderen treft onder de vijf jaar. Poliovirus-infectie kan in ernstige gevallen leiden tot verlamming en zelfs een dodelijke afloop hebben. Van het poliovirus worden drie typen onderscheiden. Poliovirus type 2 is in 2015 officieel uitgeroeid verklaard; daarom is deze recent omhoog geschaald naar pathogeniteitsklasse 3. Als gevolg hiervan dienen werkzaamheden met gg-poliovirussen afgeleid van type 2 op inperkingsniveau 3 uitgevoerd te worden. Gezien het verzwakte karakter van de gg-poliovirussen verzoekt de vergunningaanvrager om de werkzaamheden op inperkingsniveau 2 uit te mogen voeren.
De gg-poliovirussen bezitten een verminderde capaciteit om te repliceren bij 37°C. Op basis van experimenten in muizen, apen en mensen, acht de COGEM de zes gg-poliovirussen geattenueerd ten opzichte van de reeds verzwakte vaccinstam. De kans op reversie van de mutaties in de zes gg-poliovirussen waarbij virus gevormd zou worden met een hoger spreidend vermogen, acht de COGEM kleiner dan bij de Sabin vaccinstammen.
Op basis van bovenstaande overwegingen is de COGEM van oordeel dat werkzaamheden met de twee gg-poliovirussen en de vier daarvan afgeleide stammen uitgevoerd kunnen worden op ML-II. Op dit inperkingsniveau en met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie