Publicaties

Advies over voorgenomen wijzigingen in de Regeling ggo

Adviezen | 08.06.2018 | CGM/180608-01

Aan de hand van een voorpublicatie in de Staatscourant heeft de COGEM kennisgenomen van het voornemen van het Ministerie van IenW om de Regeling ggo te wijzigen. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op de werkzaamheden onder Ingeperkt Gebruik met chimere poliovirussen, lentivirale vectorsystemen en genetisch gemodificeerde planten. In het onderhavige advies stelt de COGEM een aantal verbeteringen voor ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen.
 

Download publicatie