Publicaties

Vervolgadvies over voorgenomen wijzigingen Regeling ggo lentivirale vectoren

Adviezen | 17.07.2018 | CGM/180717-02

De COGEM is, mede naar aanleiding van een eerder advies (CGM/180608-01) over de voorgenomen wijzigingen in de Regeling ggo, gevraagd te adviseren over herziening van de voorgenomen wijzigingen ten aanzien van werkzaamheden met lentivirale vectorsystemen.

In het onderhavige advies licht de COGEM haar overwegingen toe aangaande het toevoegen van een nieuwe definitie aan artikel 2 van de Regeling ggo, en ten aanzien van de hantering van een aanvullend voorschrift bij werkzaamheden met lentivirale vectorsystemen.

Download publicatie