Publicaties

Inschaling van laboratoriumwerkzaamheden met lentivirale vectoren

Adviezen | 31.03.2009 | 090331-03

Binnen het biomedisch en genetisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van virale vectoren die zijn afgeleid van lentivirussen. Dit wordt veroorzaakt door de capaciteit van deze virussen om zowel delende als niet-delende cellen te infecteren en hierin hun genoom stabiel te laten integreren. De laatste jaren is veel onderzoek verricht om efficiëntere en veiligere lentivirale vectorsystemen te ontwikkelen.
Volgens de Regeling GGO worden de laboratoriumwerkzaamheden met deze vectoren op basis van de indeling van lentivirussen in pathogeniteitsklasse 3 ingeschaald op ML-III of DM-III inperkingsniveau. Door de ontwikkeling van verbeterde productiesystemen, veiligere lentivirale vectoren en de toenemende kennis over en ervaring met dit type vectoren heeft de COGEM in de loop van de tijd verschillende malen geadviseerd de werkzaamheden met lentivirale vectoren die geproduceerd zijn met de zogenaamde tweede of derde generatie van productiesystemen omlaag te schalen.

Om een overzicht te geven over de inschaling en aanvullende voorschriften die de COGEM adviseert voor de verschillende werkzaamheden met lentivirale vectoren heeft zij bijgaand generiek advies opgesteld. Onder navolging van de in dit advies aangegeven inschaling en gestelde voorschriften acht de COGEM de risico’s van de verschillende werkzaamheden met lentivirale vectoren voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie