Publicaties

Vervolgadvies ‘Inschaling replicatiedeficiënte lenti- en gammaretrovirale vectordeeltjes’

Adviezen | 17.05.2022 | CGM/220517-02

In 2021 heeft de COGEM een advies uitgebracht waarin de criteria voor de inschaling van in vitro werkzaamheden met replicatiedeficiënte lentivirale vectoren onder Ingeperkt gebruik zijn heroverwogen, en is een inschalingsvoorstel gedaan voor dezelfde werkzaamheden met gammaretrovirale vectoren.

In navolging op dit advies heeft Bureau GGO een aanvullende adviesvraag gesteld. Hierin zijn twee vragen voorgelegd die betrekking hebben op het gebruik van macrofaagachtige cellen na transductie met lentivirale vectoren, en over de huisvesting van proefdieren in associatie met lentiviraal getransduceerde macrofaagachtige cellen. De vraag komt voort uit een eerder COGEM advies waarin erop gewezen wordt dat macrofaagachtige cellen vectordeeltjes kunnen ‘internaliseren’ en verspreiding van vectordeeltjes vanuit macrofagen kan optreden.

In het onderhavige advies beantwoordt de COGEM deze vragen en licht daarbij haar antwoorden nader toe. Concluderend is zij van oordeel dat, voor het gebruik van getransduceerde macrofaagachtige cellen en bij huisvesting van proefdieren in associatie met deze cellen, geen aangepaste voorschriften gehanteerd hoeven te worden. Omdat geïnternaliseerde vectordeeltjes alleen via direct cel-cel contact overgedragen kunnen worden en niet vrijkomen in het kweekmedium, acht de COGEM de kans op blootstelling aan de cellen met geïnternaliseerde vectordeeltjes bij reguliere celkweekhandelingen verwaarloosbaar klein. Zij signaleert om bij invasieve handelingen met proefdieren in associatie met macrofagen, waarin zich geïnternaliseerde deeltjes kunnen bevinden, passende beschermende  maatregelen in acht te nemen.

Download publicatie