Publicaties

Productie van een YFV combinatievaccin met het SARS-CoV-2 Spike eiwit in zoogdiercellen

Adviezen | 25.08.2020 | CGM/200825-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van productiewerkzaamheden met een recombinant virusvaccin ter preventie van COVID-19. In het gg-virus, YF-S0, dat gebaseerd is op de Yellow fever virus (YFV) vaccinstam YF-17D, is het gen dat codeert voor het Spike (S)-eiwit van SARS-CoV-2, ingebouwd. In het S-gen is de zogenaamde furine-klievingssite verwijderd, waardoor het S-eiwit geen rol meer kan spelen bij het binnendringen van cellen van de gastheer.
Dit jaar heeft de COGEM twee adviezen uitgebracht over werkzaamheden met recombinante combinatievaccins gebaseerd op YF-17D. Het gg-virus uit deze aanvraag is vergelijkbaar met het construct YF-17D-nCoV-S in het COGEM-advies CGM/200407-03.
Op basis van literatuurgegevens en experimentele gegevens die de aanvrager heeft overlegd, is de COGEM van oordeel dat YF-S0 minder virulent en geattenueerd is ten opzichte van de vaccinstam YF-17D en acht de COGEM de kans op ‘pseudotypering’ van YF-S0 met het S-eiwit verwaarloosbaar klein. In het onwaarschijnlijk geval dat het S-eiwit toch in het virusdeeltje wordt opgenomen, zal dit niet leiden tot een veranderd gastheerbereik door de verwijdering van de furine-klievingssite in het S-eiwit. De COGEM adviseert de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren op inperkingsniveau ML-II. Indien de werkzaamheden op het geadviseerde inperkingniveau worden uitgevoerd, is de COGEM van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu, verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie