Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Mycobacterium hassiacum

Adviezen | 13.06.2018 | CGM/180613-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Mycobacterium hassiacum en de inschaling van werkzaamheden met deze bacterie.
M. hassiacum is een non-tuberculeuze, gepigmenteerde, snelgroeiende en thermotolerante mycobacterie. M. hassiacum kan groeien tussen 30 en 65°C en is uniek onder de mycobacteriën vanwege de extreme warmtetolerantie (groei bij >60°C). De bacterie is voor het eerst beschreven in 1997. Recent is op basis van een uitgebreide fylogenetische studie een nieuwe naam voor deze bacterie voorgesteld, namelijk Mycolicibacterium hassiacum.
Infecties met M. hassiacum in mensen komen zelden voor, en alleen bij patiënten met een onderliggend ziektebeeld of verstoord immuunsysteem. De COGEM heeft geen redenen om aan te nemen dat M. hassiacum ziekte bij gezonde mensen, dieren of planten veroorzaakt. Daarom beschouwt de COGEM M. hassiacum als een opportunistisch humaan pathogeen. Zij adviseert om M. hassiacum in te delen in pathogeniteitsklasse 1, en op te nemen op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo, die bestaat uit een lijst van apathogene gastheerorganismen.

Download publicatie