Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie en inschaling van werkzaamheden met de bacterie Mycobacterium thermoresistibile

Adviezen | 30.05.2018 | CGM/180530-04

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Mycobacterium thermoresistibile en de inschaling van werkzaamheden met deze bacterie.
M. thermoresistibile is een non-tuberculeuze mycobacterie en heeft een optimale groeitemperatuur van 52°C. Sinds de ontdekking van deze bacterie meer dan 50 jaar geleden is een beperkt aantal gevallen beschreven van infectie met M. thermoresistibile in mensen. Op een enkele uitzondering na, infecteerde M. thermoresistibile individuen met een gedocumenteerd onderliggend ziektebeeld of als complicatie na een chirurgische ingreep.
Aangezien M. thermoresistibile wereldwijd voorkomt en infecties in mensen sporadisch en opportunistisch van aard zijn, beschouwt de COGEM M. thermoresistibile als een opportunistisch humaan pathogeen. Zij adviseert daarom om M. thermoresistibile in te delen in pathogeniteitsklasse 1, en op te nemen op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo, die bestaat uit een lijst van apathogene gastheerorganismen. Dientengevolge is de COGEM van oordeel dat vanuit het oogpunt van de veiligheid voor mens en milieu, de voorgenomen werkzaamheden met M. thermoresistibile uitgevoerd kunnen worden op ML-I. Onder de genoemde voorwaarden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie