Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Mycobacterium neoaurum

Adviezen | 26.06.2017 | CGM/170626-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Mycobacterium neoaurum en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 4 van de Regeling ggo (indeling in klassen van pathogene micro-organismen).
M. neoaurum is een gepigmenteerde, zuurvaste, snelgroeiende mycobacterie en komt algemeen voor in de bodem. Mens, dier en plant komen veelvuldig met de bacterie in aanraking. Wetenschappelijk onderzoek naar de bacteriesoort richt zich vooral op het bacteriële steroïde metabolisme.
Infecties veroorzaakt door M. neoaurum komen zelden voor en alleen bij patiënten die immuungecompromitteerd zijn of een onderliggend ziektebeeld hebben.
De COGEM heeft geen redenen om aan te nemen dat M. neoaurum ziekte bij gezonde mensen, dieren of planten veroorzaakt. Daarom is zij van mening dat M. neoaurum een opportunistisch pathogeen is, en adviseert zij M. neoaurum in te delen in pathogeniteitsklasse 1.

Download publicatie