Publicaties

Inschaling van klonerings-, productie- en infectiewerkzaamheden met geattenueerd genetisch gemodificeerd HIV-1

Adviezen | 22.02.2024 | CGM/240222-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een verzwakte genetisch gemodificeerde (gg-)HIV-1 (Human immunodeficiency virus 1) variant. De aanvrager is voornemens om DNA plasmiden te produceren waarin het genoom van deze gg-HIV-1 variant is opgenomen. Deze plasmiden zullen in cellen gebracht worden om een verzwakt HIV te produceren, dat vervolgens gebruikt wordt om cellen te infecteren. In deze gg-HIV variant zijn een aantal genen uitgeschakeld waardoor het virus zich minder goed kan vermeerderen.
De constructie van de plasmiden vindt plaats in bacteriën. HIV-1 vermenigvuldigt alleen in zoogdiercellen. Door de grote verschillen tussen zoogdiercellen en bacteriën is de kans verwaarloosbaar klein dat tijdens deze werkzaamheden infectieuze virusdeeltjes kunnen ontstaan. De COGEM stemt daarom in met het verzoek om deze werkzaamheden op ML-I te laten plaatsvinden. Voor de productie- en infectiewerkzaamheden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein wanneer de voorgenomen werkzaamheden op ML-II plaatsvinden, met inachtneming van enkele aanvullende maatregelen.
De COGEM is van oordeel dat bij het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden op deze inperkingsniveaus en onder navolging van de aanvullende voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie