Publicaties

Inschaling van kloneringswerkzaamheden met genoom van pathogeniteitsklasse 3 virussen

Adviezen | 07.03.2012 | CGM/120307-01

In de Regeling ggo worden micro-organismen, zoals virussen, op basis van de mate waarin ze ziekte veroorzaken in mens, dier of plant ingedeeld in pathogeniteitsklassen. Op basis van deze indeling worden kloneringswerkzaamheden met het volledige genoom van pathogeniteitsklasse-3 virussen ingeschaald op ML-II inperkingsniveau.
De virussen die tot pathogeniteitsklasse 3 behoren, vermenigvuldigen zich van nature in zoogdiercellen. De kloneringwerkzaamheden worden echter hoofdzakelijk uitgevoerd in bacteriën. De verschillen tussen zoogdiercellen en bacteriën zijn groot. Op basis van de verschillen acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat er tijdens de kloneringswerkzaamheden in de bacterie correct geassembleerde infectieuze virusdeeltjes zullen ontstaan. De kloneringswerkzaamheden in bacteriën zouden daarom op ML-I inperkingsniveau kunnen plaatsvinden.
De COGEM kan evenwel niet uit sluiten dat de huidcellen van de onderzoeker door snij- en/of prikaccidenten tijdens de kloneringswerkzaamheden in contact komen met het genomische materiaal van de virussen. In theorie kan hierdoor bij sommige virusgroepen in de huidcellen infectieus virus ontstaan dat zich via de medewerker kan verspreiden. Een ML-I laboratorium biedt hiertegen echter eenzelfde bescherming als een ML-II laboratorium.
Gebaseerd op bovenstaande overweging adviseert de COGEM de kloneringswerkzaamheden met het volledige genoom van pathogeniteitsklasse-3 virussen voor zover uitgevoerd met bacteriën omlaag te schalen naar ML-I inperkingsniveau. Voor de kloneringwerkzaamheden met virussen waarbij een snij- en/of prikaccident mogelijk kan leiden tot het ontstaan van infectieus virus in de medewerker voegt zij daar enkele aanvullende werkvoorschriften aan toe. Op genoemd inperkingsniveau en onder navolging van gestelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s van betreffende kloneringswerkzaamheden in bacteriën met het volledige genoom van pathogeniteitsklasse-3 virussen voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.
 

Download publicatie